Privatetterforsker

Full diskresjon fra Oslo Private Etterforskningsbyrå

Våre ansatte og samarbeidspartnere arbeider under de strengeste etiske og juridiske prinspper. For deg som kunde betyr det at din sak behandles strengt konfedensielt. Ingen utenforstående blir informert om det arbeidet vi utfører, med mindre kunden selv gir utrykkelig beskjed om det.

Hvordan oppretter man et kundeforhold?

Hvis du eller din bedrift har et problem dere ønsker å drøfte med oss, avtaler vi først et møte. Der avklarer vi hva som skal gjøres, hvor omfattende arbeidet blir og på hvilken måte vi kan bistå. Vi skriver da også en fullmakt på hva som skal gjøres og hvilket budsjett vi har i saken.

Kontaktinformasjon:

Navn:
Adresse:
Sted:
Land:
Tlf:
E-post:
Faks:
Beskjed:Oslo Private Etterforskningsbyrå AS

Oslo Private Etterforskningsbyrå
Fr. Nansens plass 9
0160 Oslo

Postboks 1402 Vika, 0115 Oslo

Telefon: 22 41 10 60
Mobil: 950 55 55

Epost:
Hjemmeside: www.ope.no